VIESSMANN SERVICE GROUP :: Serwis on-line

 Zobacz:

Zanim wezwiesz serwis:

Zanim skontaktujesz się z Infolinią bądź wezwiesz Serwisanta, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, które być może pomogą w samodzielnym rozwiązaniu usterki. Czynności które należy wykonać.

 • Sprawdzić czy jest zasilanie elektryczne lub czy nie zamieniono faz np. inne włożenie wtyczki do gniazdka.
 • Sprawdzić czy kurek gazowy jest otwarty.
 • Sprawdzić czy jest gaz jeżeli są inne urządzenia zasilane gazem.
 • Sprawdzić ilość gazu w przypadku gazu płynnego.
 • Na regulatorze kotła świeci czerwona dioda. Nacisnąć przycisk odblokowania usterki (zapisać kod usterki z wyświetlacza).
 • Sprawdzić czy jest zagwarantowany minimalny odbiór ciepła (pomieszczenia zbyt nagrzane, zakręcone głowice termostatyczne).
 • Sprawdzić nastawy regulatora pokojowego (wymienić baterię).
 • Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić ciśnienie w instalacji c.o.

Pierwsze uruchomienie

Warunki przygotowania kotła do bezpłatnego uruchomienia (kotły serii Vitodens):

 • Kocioł jest zamontowany, wykonane są wszystkie połączenia z instalacją, zgodnie z dokumentacją techniczną.
 • Instalacja gazowa jest wykonana, sprawdzona pod względem szczelności, odebrana i odpowietrzona i zapewnia w czasie pracy wymagane ilości gazu, przy zachowaniu odpowiedniego ciśnienia roboczego.
 • Warunki techniczne lokalizacji i wykonania instalacji kotła są zgodne z wymogami  obowiązujących przepisów dotyczących wentylacji, odprowadzenia spalin, budownictwa i elektryczności oraz zaleceniami producenta.
 • Instalacja grzewcza jest sprawdzona pod względem szczelności i napełniona wodą.
 • Wszystkie przyłącza elektryczne są wykonane.
 • Tak przygotowany kocioł jest uruchamiany bezpłatnie. Klient zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów dojazdu.
 • W przypadku nie spełnienia powyższych warunków osoba zgłaszająca zostanie obciążona dodatkowymi kosztami dopełnienia warunków technicznych.

 

Infolinia 24

infolinia serwisowa
+48 505 194 037

 

Przejdź do FORMULARZA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO >> 

 Infolinia serwisowa
+48 505 194 037
22/ 812 54 25
Kontakt przez e-mail:
formularz kontaktowy
Warszawa
ul. Bronisława Czecha 57
Zgłoszenie serwisowe